Vítejte na stránkách Antiktrhy.cz

INFORMACE K EET OD 1. 3. 2017

Druhá fáze EET od 1. března 2017 – malooobchod a velkoobchod:

  • NACE 45.1 obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
  • NACE 45.3 obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
  • NACE 45.4 obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím
  • NACE 46 velkoobchod, kromě motorových vozidel
  • NACE 47 maloobchod, kromě motorových vozidel
  • pozn.: týká se i prodeje na trzích!!!

Pokud se Vaše prodejní činnost dá označit pouze za občasný přivýdělek (není to soustavná, pravidelná činnost) a nemá povahu podnikání (tzn. že Vaše činnost není vykonávána soustavně a pravidelně za účelem dosažení zisku, ale např. jako hobby), pak EET od 1. března mít samozřejmě nemusíte!

V případě, že je Vámi provozovaný prodej na stáncích soustavným pravidelným podnikáním za účelem dosažení zisku, máte od 1. 3. 2017 povinnost vést evidenci tržeb, tedy mít EET.

Provozování prodeje na stáních, je-li soustavným pravidelným podnikáním a za účelem dosažení zisku v oblasti maloobchodu, spadá do režimu zákona o evidenci tržeb. Má-li stánkový prodej povahu podnikání (živnosti), musí prodejce na trzích evidovat od 1. 3. 2017.

Téměr nejzásadnější pro posouzení, zda se jedná o přjmy z podnikání, je správné vymezení toho, zda je činnost vykonávána soustavně a zda je záměrem vykonávat ji za účelem dosažení zisku. Aby se jednalo o podnikání, musí být splněna obě kritéria. Samozřejmě však platí, že pokud někdo tímto způsobem podniká, byť nepravidelně a nárazově, pak se EET vztahuje i na něj.

Pokud se jedná pouze o občasný přivýdělek, který nemá povahu podnikání, nebude prodejce evidenci tržeb podléhat. Platí, že z povinnosti evidovat tržby budou vyloučeny takové příjmy, které bude možné označit jako příjmy nahodilé, z příležitostných činností nebo příjmy nepocházející z podnikatelské činnosti.

Stáhněte si informace k EET


Na těchto stránkách najdete všechny potřebné informace o akcích, které pořádáme – bleší trhy v Plzni, v Mostě a Militaria setkání v Praze – Chuchli.

Militaria setkání je největší akce svého druhu v České republice, jedná se o prodejní výstavy pro příznivce a sběratele historického i moderního vojenství. Burza se koná třikrát ročně na dostihovém závodišti v Praze – Chuchli.